BLOG LAJME

October 27, 2020

STANDARTIZIMI DHE INOVACIONI

  Pse standardet janë thelbësore për të mbijetuar në ekonominë globale të shekullit 21. Të […]
December 8, 2020

Si të promovoni ISO çertifikimin tuaj?

  Rëndësia e promovimit të standarteve Çertifikimi ISO është një mjet i shkëlqyeshëm për ta […]
December 11, 2020

ISO dhe Tregjet Ndërkombëtare

Çertifikimi ISO mund të hapë mundësi në tregjet ndërkombëtare që nuk janë të qasshme ndryshe. […]
January 26, 2021

Çfarë përfaqëson ISO?

Çfarë përfaqëson çertifikimi ISO? Akronimi ISO do të thotë Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (International Organization […]