Inspektim & Çertifikim Discover more OCER
NË KËRKIM TË CILËSISË
Inspektim & Çertifikim Discover more OCER
NË KËRKIM TË CILËSISË
Inspektim & Çertifikim Discover more OCER
NË KËRKIM TË CILËSISË
Inspektim & Çertifikim Discover more OCER
NË KËRKIM TË CILËSISË
 

KUSH JEMI NE?

 

 

OCER është në rrugëtimin e saj drejt vendit të parë ne tregun e kontrollit të cilësise. Me sherbimet dhe sigurinë tonë ne do të dëshmojmë se mënyra jonë e rrugëtimit është vetëm me mirëbesim, bashkëpunim dhe përkushtim në punë.

Stafi jonë dhe rrjeti i partnerëve të besueshëm na mundëson të ofrojmë shërbime që garantojnë qualitetin e produkteve dhe shërbimeve në tregun e vendit tonë dhe më gjerë.

 

INSPEKTIME

Inspektimi është vlerësim i specializuar i cili siguron që ne vertetojme vlerën, cilësinë dhe sigurinë e produkteve dhe materialeve tuaja.

ÇERTIFIKIME

Certifikimi është hapi jonë i fundit dhe hapi juaj i parë drejt një rruge të zhvillimit dhe arritjes. Gjithashtu do na e deshmojë ne, ju dhe klienteve tuaj që produktet dhe shërbimet tuaja takojnë të gjitha standarded e cilësise.

SHERBIMET TONA


Çertifikime Organike
Çertifikime Organike
Çertifikimi me standardet ISO 22000
Çertifikimi me standardet ISO 22000
Çertifikimi me standardet ISO 9001
Çertifikimi me standardet ISO 9001
Çertifikimi me standardet 14001
Çertifikimi me standardet 14001
Çertifikimi me standardet OHSAS 18001
Çertifikimi me standardet OHSAS 18001
Çertifikimi me HACCP
Çertifikimi me HACCP
Trajnime profesionale për auditor të brendshëm për standardet e lartë përmendura.
Trajnime profesionale për auditor të brendshëm për standardet e lartë përmendura.
Trajnime profesionale për auditor të jashtëm
Trajnime profesionale për auditor të jashtëm
Trajnime për stafin e kompanive në mbajtjen e dokumentave të kontrollit te Cilësisë
Trajnime për stafin e kompanive në mbajtjen e dokumentave të kontrollit te Cilësisë

Pse duhet të çertifikoheni

Përfitimet e ndryshme për nderrmarrjet e certifikuara:

Nëse keni qëllime të rriteni dhe të njiheni sin jë ndërmarrje profesionale atëherë certifikimi dhe standarded e menagjëmentit të cilësisë janë një hap I domosdoshëm. Përderisa jeni ndërmarrje e cila është e përkushtuar drejt kësaj rruge gjithcka që ju duhet është të jeni e përkushtuar ndaj kërkesave të standartit cë I nevojitet punës tuaj.

1

Identifikimi I rreziqeve dhe mundësive

2

Rritje në marketing dhe shitje

3

Përmirsimi I performancës së stafit

4

Përimirsim në relacion me klientin